dijous, 12 de novembre del 2009

Nadala 2009 - Can Sentromà

"Aquest any en fa 75 que un aiguat va posar al descobert les restes de la vil·la romana de can Sentromà. El jaciment de can Sentromà va ser una escola d’arqueologia que va esdevenir fonamental en la creació del grup d’arqueòlegs badalonins que posteriorment han tingut un pes considerable en el coneixement de la Baetulo romana i, fins i tot, en l’arqueologia catalana en general. Per això, malgrat que can Sentromà ha estat sempre del terme de Tiana, li dediquem la nadala d’enguany. L’orígen de can Sentromà arrenca de la primera romanització del país. Era una vil·la dedicada bàsicament a la producció i la comercialització del vi i els cereals. Amb el temps i amb la decadència urbana en benefici del món rural, la casa va anar prenent un caire més residencial, es va enriquir amb objectes ornamentals i va estar dotada fins i tot de termes particulars. Però cap el segle VI la crisi del sistema econòmic antic va abocar can Sentromà, com totes les altres vil·les del nostre territori, a un estat de decadència total. Amb l’arribada de les tropes franques, que durant el segle IX van recuperar als musulmans el territori barceloní, es va construir en aquest lloc una capella dedicada a sant Romà que amb el temps va acabar donant nom a la família dels propietaris. D’aquesta capella primitiva se’n conserven restes de murs i unes pintures romàniques del segle XII. Amb la implantació del feudalisme can Sentromà, com totes les cases agrícoles importants de l’antic territori de Baetulo, es va convertir probablement en el centre d’un petit entorn sobre el qual exercia uns febles drets feudals. Era la casa més important de la vall de Montalegre i, en els terrenys del mas Rovira - una de les masies que depenien de can Sentromà i que havia estat atorgada com a dot a una de les seves pubilles - a partir del 1415 s’hi construí la cartoixa. Les construccions que formen el conjunt de can Sentromà han anat evolucionant al llarg dels segles i presenten les característiques de les cases pairals senyorials de la nostra contrada: orígens romans, restes romàniques, elemenst importants d’època gòtica, transformació en gran masia senyorial a partir del segle XVI i reforma global d’època romàntica per donar al conjunt aspecte de castellet neo-gòtic. Destaquem la capella amb el retaule gòtic de Rafael Vergós, del segle XV. Tot plegat fa patent la llarga història del nostre territori, ens parla de famílies que generació rere generació han estimat la nostra terra, i enriqueix el patrimoni natural i cultural amb un edifici i unes col·leccions més que destacables ubicats en una bellíssima vall preservada de la desfeta urbanística general que ha assolat tota la contrada. El conjunt és declarat bé cultural d’interès nacional. La vall, amb tot el Parc de la Serralada de Marina, ha estat declarada espai protegit".


D'aquesta Nadala se n'emprimeixen 1.100 exemplars numerats. En cas de interessar-vos, podeu posar-vos en contacte amb Amics de Badalona mitjançant els telèfons 935553899 o 933895688.